Kategoriarkiv: Extreme Stadsbild Makeover

Extreme Stadsbild Makeover. Part 3.

Abra...

Före: Kvarteret Rosenbad heter det kvarter du möter hörnet av när du kommer upp ur gångtunnel under järnvägen på Vikensidan. Här låg fram till slutet av 1980-talet en sällsam blandning av gammalt och nytt och bottenvåningarna var fyllda av olika typer av verksamheter. Här låg gamla trähus från 1800-talet i bästa vilda västern-stil sida vid sida med Löfbergs vackra stenhus i fyra våningar från början av 1900-talet (t.v).

Ett av de sista exemplen på det ursprungliga Vikens blandade bebyggelse och därför med ett stort kulturhistoriskt värde, sade stadsarkitekt Per Lagergren i den stora kulturmiljöinventering som framlades 1984. Skulle de pittoreska husen därmed få vara kvar?

Kadabra.

Efter: Naturligtvis inte. Istället rev man rubbet. Och lät Riksbyggen smälla upp en enda jättefastighet som ersatte dem allesammans. Alf Svensson satt i Byggnadsnämnden och Lars-Rune Bengtsson var stadsarkitekt. Vem som gjorde vad vet jag inte – men – med facit i hand, blev resultatet lyckat?

Kunde det ha gjorts annorlunda?

Fakta om Viken: Av de 16 hus som pekades ut som kulturhistoriskt intressanta i inventeringen 1984 har man idag, 2007, 23 år senare, rivit 14, dvs 90%. När man rev det senaste i somras, Gula Villan, hördes argumenten ”man kan inte spara allt”, ”vi behöver bygga bostäder”, ”det är fallfärdigt” och ”det är ju det enda som finns kvar och då har det inget värde” från Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Holms läppar.

Den blandade trähusbebyggelsen i Viken är nu historia. Rader av likartade hus dominerar nu i en stadsdel som för bara drygt 20 år sedan kännetecknades just av sin stora mångfald. ”Miljön utmed Vikengatan ska bevaras” läser jag i Karlstad Kommuns Bostadsförsörjningsprogram från 2006. Det är tydligen ok för Karlstadpolitiker att skriva en sak i sina planer och sedan i praktiken göra precis tvärtemot.

Bilderna kommer från boken 70- och 80-talets Karlstad av Lars Bäckström och Sten-Ove Carlvik.

Extreme Stadsbild Makeover. Part 2.

Ibland går förvandlingen av stadsbilden i flera steg. Som här, i hörnet av Järnvägsgatan och Hamngatan i Karlstad.

Tripp....

Tripp: Hotel Kung Carl. Med största säkerhet ett av de mest dekorerade och påkostade hus vi haft i Karlstad. Ett värdigt första möte för hitresta tågresenärer.

...trapp...

Trapp: Jodå, det är faktiskt samma hus, även om det är svårt att förstå. Nu har det en gång så rikt dekorerade hotellet fått anpassa sig till den nya tidens mer sparsmakade arkitektoniska ideal. Alla dekorationer på fasaden har hyvlats av, tinnarna och tornen har kapats bort och taket har planats ut. Så gick det till på 1950- och 60-talet. Längst fram i avhyvlingståget gick dåvarande stadsarkitekten själv och en rad karlstadhus gick samma oblida öde till mötes. Vad tycker du själv? Blev det bättre? Var det bra för stadsbilden? 1970-talet lider, liksom huset, när denna bild togs, mot sitt slut.

..trull. Klart!

Trull: 1986. Bort med alltsammans. Alla husen i hela kvarteret på en gång. Hotel Kung Carl, Stadskällaren och populära Cafe Royal på Drottninggatan åker på ett enda bräde i grävskopornas käftar. Och så upp med en enda fastighet som ersätter allihop. En rosa betongborg. Duvanhuset. Välkommen till Karlstad. Är det en slump att glasdelarna sitter där de ursprungliga tornen satt på Hotel Kung Carl? Skulle jag, om jag letade i arkiven, hitta någon text om att Duvanhuset har klara arkitektoniska referenser till det gamla hotellet? Det skulle inte förvåna mig. Vad är din egen bedömning?

Översta bilden är del av ett vykort. Övriga två är från boken 70- och 80-talets Karlstad av Lars Bäckström och Sten-Ove Carlvik.

Extreme Stadsbild Makeover. Part 1.

Palladiumbiografen och Restaurang Mejt. En småstadsidyll.

Före: Östra Torggatan mellan Drottninggatan och Tingvallagatan. En idyllisk småstadsgata med fr v den vackra Palladiumbiografen, ritad av Carl Crispin, Noax-Nilax Bolagens hus med smidesbalkonger samt populära Restaurang Mejt. Idag är de alla historia. Den nya tidens stadsbild skulle fram.

Arkaden. Blev stadsbilden verkligen bättre?

Efter: De moderna stadsbyggarna har gjort sitt. Arbetsförmedlingen, ritad av dåvarande stadsarkitekten själv, Per Lagergren, samt Arkadens Galleria. Jag ser fyrkantiga lådor staplade på varandra. Vad ser du? Vacker stadsmiljö?

Bilderna kommer från boken 70- och 80-talets Karlstad av Lars Bäckström och Sten-Ove Carlvik.