Kategoriarkiv: Klara

Barnens dag i Klara 1906. Förtjusning förstås. Men också en gnutta skepsis.

Utsmyckat ekipage på Barnens Dag i Klara 1906. Klicka för stor bild.

Barnens Dag är namnet på en svensk välgörenhetsorganisation som har sitt ursprung i en satsning på barnkolonier sommartid i syfte att ge fattiga stadsbarn möjlighet till en tids sommarvistelse på landsbygden. Idén föddes i Roslagen år 1884 på initiativ av folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt, efter schweizisk förebild. Året därpå, 1885, bildades på initiativ av kronprinsessan Victoria Föreningen för skollovskolonier.

Nyfikna blickar från de församlade. Kolla noga. Klicka för stor bild.

För att möjliggöra sommarkolonier även på fler platser började man på olika orter arrangera festligheter och aktiviteter för att få in medel till detta. En första Barnens Dagsfest anordnades 11-12 maj 1901 i Casselska parken i Grängesberg. Efterhand växte flera lokala Barnens Dag-föreningar fram runtom i Sverige. Karlstad var snabba att haka på tåget. Och den dag vi ser på bilderna i detta inlägg torde vara en av de första i staden. Och aktiviteten väckte naturligtvis stort intresse. Både bland gamla och unga.

Men också en rejäl gnutta skepsis. Både mot hästarna och fotografen.

Tittar man närmare på ansiktena på de församlade (klicka på bilderna) ser man dock många sammanbitna miner, både hos de tvenne unga damerna i kortegevagnen som bland åskådarna. Säkert bidrar närvaron av fotografen Anna Ollson till uppståndelsen. Bilderna är tagna på Malmtorget och i bakgrunden ser vi den relativt nybyggda Karlstad Teater, den store svenske teaterarkitekten Axel Anderbergs förstlingsverk som invigdes bara 13 år tidigare, år 1893.

Bilder från Värmlands Museums fantastiska bildarkiv som successivt fylls på med allt fler bilder ur deras enorma bildskatt.

Full aktivitet i stadsdelen Klara kring förra sekelskiftet. Men vad är det egentligen som pågår?

Full aktivitet framför fastigheten Klara 1 kring förra sekelskiftet. Men vad pågår?

På den trevliga bilden ovan pågår febril aktivitet framför fastigheten Klara 1 i hörnet av Sandbäcksgatan och Våxnäsgatan, dvs snett framför entrén till teatern. Två maskiner som närmast ser ut som ångvältar har gjort en tillfällig paus och arbetarna poserar på traditionsenligt manér framför sina maskiner, samtidigt som spektaklet självklart ådrar sig de förbipasserandes intresse.

Vad är månne som pågår? Vilket är året? Och vilka är männen på bilden? Denna fråga sänder jag med varm hand till bloggens läsekrets, i hopp om att bringa klarhet i frågan.

Regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna

Regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna sommaren 1915. Klicka för stor bild.

På följande vykort, uppsnappat från Tradera och sannolikt taget sommaren 1913, ser man en hel mängd spännande fastigheter varav de flesta idag sannolikt fallit i glömska. Välkända är dock Värmlands regementes stolta kaserner, som finns kvar ännu i våra dagar och som nyligen genomgått en smakfull ombyggnad till bostäder. Kasernerna uppfördes ursprungligen 1909-1913 i enlighet med den tidstypiska pampiga kasernarkitekturen.

I slänten nedanför kasernerna ser vi det nybyggda, vackra soldathemmet, med en skinande pärlvit putsfasad, sommaren 1915. Huset var sannolikt ritat och uppfört av det i Karlstad vid denna tid verksamma byggmästarparet Jonson & Pettersson (även Hybelejens gata 4, Kungsgatan 2 B, Sandbäcksgatan 17 m fl). Här fanns café och biograf för soldaterna på regementet. Men här höll soldathemsföreståndaren också söndagsskola för regementsbarnen.

Soldathemmet, en vacker stenbyggnad i två plan med inredd vind. Klicka för stor bild.

På regementsområdet bodde nämligen vid denna tid en mängd av de fastanställda underofficerarna med sina familjer, sammantaget ett drygt 20-tal barn. De bodde i de två fastigheter som än idag står i slänten ned mot Tingvallahallarna. Och i slänten och på ängen nedanför dem hade man stora odlingslotter för husbehov. Det vackra soldathemmet revs så sent som 1971 då det efter motorvägens framdragning 1964-67 ansågs stå allt för nära vägen.

Samma vy som ovan, fast tagen före Soldathemmets uppförande. Klicka för stor bild.

I bildens förgrund ser vi till vänster de vackra stallbyggnaderna som uppfördes i samband med lantbruksutställningen 1903. Och i bildens högerkant ser vi det pampiga ridhuset som uppfördes 1907, en stor och stilig träbyggnad med vackra spröjsade fönster. Ridhusbyggnaden brann tyvärr 1943.

Ridhuset i Klara, en ståtlig byggnad, blev tyvärr lågornas rov 1943.

Stallbyggnaderna användes i samband med olika utställningar ända fram på 1960-talet men kom sedan att stå tomma. Byggnaderna förföll och revs därefter successivt, men delar av de en gång så ståtliga stallarna stod faktiskt kvar ända till slutet av 1970-talet.

På platsen där stallarna stod ligger idag NWTs parkering samt delar av stora infartsvägen och på det gamla ridhusets plats ligger idag kontorskomplexet Karolinen. Staden har bytt ansikte.

Dalmers, Bäckmanska Villan och färgare Anderssons tre trähus längs älven. Minnen från en annan tid.

dalmers-fastighet

Direktör Albert Bäckmans (1862-1938) villa, uppförd 1906-1907.

När man kikar på bilder av Karlstad för hundra år sedan slås man av hur staden i mycket högre grad än idag vände sig mot vattnet. Och hur vattnet var mer tillgängligt för dåtidens karlstadbor.

Ett sådant exempel var längs den västra älvfåran vid dagens Våxnäsgatan. Tomterna ned mot vattnet kallades vid denna tid för Dalmers tomter efter deras forne ägare, fabrikör Martin Dalmer. Här låg en lång rad av magnifika träslott med stora balkonger där man kunde sitta och njuta av utsikten mot vattenspegeln. Mitt i centrala Karlstad.

På 1960-talet revs nästan alla de gamla villorna. En idyll gick i graven.

Flertalet av husen är idag rivna. De flesta av dem revs för att ge plats åt bron till den nya motorvägsinfarten på 1960-talet. Ett av exemplen ser du på bilden högst upp i inlägget, direktör Albert Bäckmans (1862-1938) villa, uppförd 1906-1907. En sagolikt pampig, och som tidens ideal förespråkade, rikt dekorerad och tornprydd villa i nationalromantisk stil. Några andra ser du på bilden ovan, där rivningen påbörjats.

Dalmers tomter och snickarglädje från förra sekelskiftet

Färgare Anderssons vackra trävillor längs älven, fotograferade år 1904

De två husen till vänster på bilden ovan finns dock faktiskt kvar än idag, framför Karolinen. Det mindre i mitten uppfördes 1875 av en färgare Andersson, och de flankerande trevåningshusen byggdes 1904 av hans driftiga hustru Emma. Materialet till dessa byggnader kom till största delen från den stora Värmlandsutställningen som 1903 ägde rum på det utställningsområde som låg där Karolinen idag ligger.

Dalmers. Fasad mot Våxnäsgatan. Precis innnan rivningen på 1980-talet.

Det vackra och pampiga trähuset till höger, på bilden ovan, revs i slutet av 1980-talet för att ge plats för Riksbankens bunkerliknande byggnad. Riksbanken ställde enligt uppgift krav på denna tomt som ultimatum för att flytta hit och Karlstad Kommun bugade och bockade och rev den vackra fastigheten. Tjugo år senare flyttade Riksbanken vidare. Kvar står deras gamla tegelbunker på paradplats i Karlstads finrum. Som ett monument över en kortsiktig stadsplanering.

Även fastigheten närmast i bild på den svartvita bilden höll på att gå samma öde till mötes. Ryktet förtäljer nämligen att det fanns de som tyckte att den skymde utsikten från nybyggda Karolinens restaurang, och att den därför borde rivas. Men tack och lov finns det gränser för galenskapen även i Karlstad. Och därför står huset där än idag. Och påminner förbipasserande om färgare Andersson och hans driftiga hustru Emma. Karlstadsbor i en annan tid.