Etikettarkiv: Börje Holmén

Historisk bildskatt från Carlstadgillets samlingar nu tillgänglig via Värmlandsarkivs hemsida

cgipict-img-18

Spets-Stina, Lell-Kerstin, Janne Olsson och Gustaf Olsson framför kvarnen på Kvarnberget.

Fotografen på Värmlandsarkiv , Börje Holmén, har gjort en enorm insats och scannat in ett stort antal Karlstadbilder ur Carlstad Gillets samlingar, och lagt ut dem på en sökbar databas, öppen för alla och envar att botanisera i. Ett formligt eldorado för dig som liksom mig är intresserad av hur det gamla Karlstad såg ut. I många fall med informativa och intressanta bildtexter. Initiativet är lysande och jag inser redan nu att detta kommer att sluka ett oförsvarligt stort antal timmar av mitt liv.

Ett exempel är bilden ovan, hämtad ur Axel Hanes samlingar, där vi ser resterna av den gamla kvarnen på Kvarnberget, ursprungligen byggd 1788. Till vänster huset där Svärda, spågumman bodde. Framför kvarnen Spets-Stina, Lell-Kerstin, Janne Olsson och Gustaf Olsson. Till höger Knutte-Petters stuga. Informationen om detta tackar vi Axel Hane för. Som arkivbildare är hans hustru Thyra Hane angiven.