Etikettarkiv: carl crispin

Fyra bilder av Karlstads bryggeri

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för anläggande av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för bygget av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads Bryggeri, uppfört med start 1890, var en väldig anläggning, belägen i änden av Herrgårdsgatan, ner mot älven. Bryggeriet fyllde hela kvarteret, från Västra torggatan ner mot älven, och bestod av ett flertal pampiga huskroppar. Sannolikt var flera av dem ritade av stadsarkitekt Carl Crispin (verksam 1899-1929).

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Vid sekelskiftet gick älvfåran alldeles bakom bryggeriet och Biskopsgården, som då hade huvudentré ut mot älven. I början av 1900-talet bestämde man sig för att göra utfyllnadsarbeten och skapa dagens Sandgrundsgatan, med den rad av vackra patriciervillor som står där idag. Också bryggeriet byggdes till med en borgliknande tillbyggnad mot älven.

Först ut i raden av patriciervillor var det hus som ses på bilden ovan. Det hus som är under uppförande på bilden byggdes 1916 som en privatvilla åt bryggeridisponenten Albert Egnell, och hans initialer kan fortfarande skönjas som reliefer i putsen. Fastigheten övergick senare i Wermlandsbryggeriers ägo som tjänstebostad och användes som sådan till dess att disponent Sven Jansson ca år 1950 flyttade till Strands herrgård.

seva_2124_00

Karlstads Bryggeri, sett från älven, efter tillbyggnaden ritad av Carl Crispin.

Sammantaget var bryggeriet ett minst sagt uppseendeväckande byggnadsverk. Bryggeriverksamheten hade under åren flera olika ägare. Karlstads Bryggeri hette det fram till 1939 då det övertogs av Wermlandsbryggerier. 1951 köptes det av P-L bryggerier och 1964 av Pripps Bryggerier. Pripps drev bryggeriet i endast fyra år varefter verksamheten lades ner och bryggeriet kom att stå tomt. Röster som såg värdet i de gamla byggnaderna ville spara det och göra det till ett kulturhus. Men inte politikerna.

seva_2124_07

Karlstads Bryggeri, sett från hörnet Västra Torggatan och Herrgårdsgatan.

Så hela klabbet revs på 1970-talet och det blev sedan en ful parkeringsplats under nästan 20 år. Innan dagens tre punkthus på tomten byggdes. Och Karlstad förlorade därmed ännu ett av sina allra märkligaste historiska byggnadsverk. Och historien om Karlstads Bryggeri suddades för all framtid ut ur gatans historiebok.

Förberedelser för bygget av Hotel Savoy år 1960

Förberedelser för bygget av Savoy Hotel i kvarteret Duvan år 1960

Förberedelser för bygget av Savoy Hotel i kvarteret Duvan år 1960

På bilden ovan ser vi en välklädd herre posera på den tomt där bygget av Savoy Hotel just ska påbörjas. Det var nämligen Karlstad Fabriks- och hantverksförening, företrätt av ”hotelldirektörerna” Curt Wennberg, brodern Olov Wennberg, Torsten Sonnelid och Sven Frisack som lät uppföra det anrika hotellet som står intakt än i våra dagar. Samtidigt uppfördes Scalabiografen, idag hemvist för Värmlandsteatern. Året bör vara kring 1960 då Savoy stod färdigt 1962.

I det pampiga, vackert dekorerade sekelskifteshuset i fonden på bilden, adress Västra Torggatan 4, bättre synligt på bilden nedan, huserade i bottenplan under många år Robert Liljegrens Cykel & Motor. Och på den trevliga innergården drev Åke Wennberg, den tredje brodern i den namnkunniga Wennbergsfamiljen, en större tvättinrättning, om jag inte missminner mig kallad Karlstad Tvätt & Press.

Sveas Café & Matsal på Västra Torggatan, närmast i bild

Sveas Café & Matsal på Västra Torggatan. I korsningen längre ner, Grand Hotell.

Det vackra huset var sannolikt ritat av stadsarkitekten Carl Crispin och skulle mycket väl kunna ha stått stolt in i våra dagar, men revs istället brutalt i början av 1960-talet, tillsammans med ytterligare två fastigheter längs Drottninggatan, för att ge plats för varuhuset Epas nya lokaler, idag 15-huset. Detta trista öde delade de med mängder av vackra och historiskt intressanta Karlstadshus.

Tvåvåningshuset närmast till höger, uppfört strax efter branden 1865, var bland annat hemvist åt anrika Svea Cafe & Matsal samt åt Park Hotel, innan det drabbades av en vindsbrand i slutet på 1970-talet och revs några år senare för att ge plats åt Carlstad Hotel, föregångaren till dagens Plaza. Denna för staden så typiska hustyp var Karlstad fyllt av ännu en bit in på 1980-talet. Idag finns endast ett litet fåtal av dem kvar. Saneringens ”kvastar” har gjort ett lika grundligt som urskiljningslöst arbete.

Tingshuset i Klara, ritat av Carl Crispin

Tingshuset i Klara, ritat av Carl Crispin

Tingshuset i Klara, ritat av Carl Crispin

Detta är inte den första, och heller inte den sista, bilden på det gamla Tinghuset i Klara här på bloggen. Tingshuset tillhör mina absoluta favoriter bland de hus vi haft här i Karlstad. Och Carl Crispin min absoluta favorit bland arkitekter som varit verksamma här i staden. Huset brandskadades som jag tidigare berättat i slutet av 1970-talet och revs, i alla fall i mina ögon, allt för överilat.

Kvar finns på platsen, om än märkligt och anonymt utplacerade, några av torndekorationerna från huset. Gå ditt och kika så får du se om du hittar dem. Och vid nyrenoverade Tempelriddaren har Tinghusets gamla smidesstaket fått en ny placering och användning ut mot Drottningatan. Sånt gillar jag.

Bassängen i Malmtorgsparken och Tingshuset i Klara

Bassängen i Malmtorgsparken och Tingshuset i Klara

Bassängen i Malmtorgsparken och Tingshuset i Klara

En av de i mitt tycke största arkitektoniska förlusterna var när Tingshuset i Klara, ritat av Carl Crispin – min favorit bland historiska karlstadarkitekter, brandskadades på 1970-talets slut. Och sedan revs allt för fort innan man ens brytt sig om att utreda om det kunnat repareras. Beläget mellan Malmtorgsparken och Wåxnäs Herrgård stod det som ett magiskt slott klippt ur en saga.

Också Malmtorgsparken var en gång en sällsamt vacker och idyllisk oas med en stor bassäng med fontäner och vacker parkanläggning. Tinghuset lär vi tyvärr aldrig få se igen annat än på kort. Men visst vore det trevligt, och fullt realiserbart, att återställa Malmtorgsparken i skicket den har på bilden? Sisten i….

Invigningen av Karl IXs staty 1926

Välbesökt invigning av Karl IX staty år 1929.

Välbesökt invigning av Karl IX staty år 1929.

Bland Traderas vykortsauktioner hittar jag kortet ovan, som visar invigningen av Karl IX staty, år 1926 tror jag det var. Att statyn skulle stå just där var från början alls ingen självklarhet. En trämodell av statyn sattes på hjul och drogs runt till olika potentiella platser innan valet slutgiltligt föll på den plats där den idag står.

I fonden ser vi den än idag intakta raden av vackra sk patriciervillor längs älvkanten ut mot Sandgrundsudden. Och så det fantasieggande, underbart vackra Karlstads Bryggeri, ritat av vår sällsynt begåvade stadsarkitekt vid denna tid, Carl Crispin. Men idag tyvärr, som så mycket annat i Karlstad, rivet.

Med sitt nationalromantiska formspråk, tinnar, torn och valv förde det med sitt borglika utseende onekligen tankarna till sagans värld. Och hade naturligtvis varit ett kulturhus av rang, om det fått stå kvar. Och framför det naturligtvis vårt vackra Stadshotell med sitt ursprungliga utseende, innan dagens översta fattigmansvåning byggdes på i en stil, väsensskild från resten av huset.

Palladiumbiografen i Karlstad

Den numer rivna Palladiumbiografen i Karlstad. Ritad av Carl Crispin.

Den numer rivna Palladiumbiografen i Karlstad. Ritad av Carl Crispin.

I ett reportage i NWT den 7 oktober hittar jag ovanstående fotografi av den vackra Palladiumbiografen i Karlstad, ritad av arkitekt Carl Crispin under hans tid som stadsarkitekt i Karlstad. Idag är biografen tyvärr riven. Just Crispin är en av de i mitt tycke mest begåvade arkitekter som någonsin verkat i Karlstad, och trots att många av hans byggnadsverk fallit offer för klåfingriga stadsförnyare, finns ändå ett antal kvar att beskåda. De häftiga tabernaklet på Tingvallagatan, den pampiga Betlehemskyrkan och det vackra röda tegelhuset på Malmtorgsgatan, mitt emot teatern, är några av dem.

Tingshuset i Klara

Bussomstigning framför Tingshuset i Klara. Ritat av Carl Crispin.

Bussomstigning för Säfflebussen utanför Tingshuset i Klara på 1940-talet. Tingshuset stod i västra änden av Malmtorget i Klara, där Arkitektkopia idag har sina lokaler. Huset brann tyvärr i slutet av 1970-talet och revs, kanske allt för snabbt, trots att det eventuellt kunnat renoveras. De tidstypiska dekorpelarna på hörnen av det höga tornet står där faktiskt än idag, som märkligt malplacerade reliker, för den som är nyfiken.

Huset ritades av Carl Crispin, stadsarkitekt i Karlstad 1899-1930. Crispin ritade vid denna tid flera Karlstadhus i sin fantasifulla, rikt dekorerade, och av medeltida borgar inspirerade, stil. Tyvärr är de flesta av dem idag rivna. Men några står där än idag, som exempel på Crispins känsliga penna – som t ex två av de sk patriciervillorna längs älven mellan Stadshotellet och Muséet (nr 1 och 3 från norr) samt det sk Tabernaklet i östra änden av Tingvallagatan. Carl Crispin var för övrigt son till den likaledes kände arkitekten Adrian Crispin Peterson, verksam i flera städer, bl a i Göteborg.

Som kuriosa i sammanhanget kan nämnas att det gamla smidesstaket som en gång satt utanför Tingshuset plötsligt återfanns här om året, i ett grustag utanför Karlstad. Hur det hamnat där förtäljer inte historien. Men det gjorde därefter tjänst en kort tid på Munkens uteservering tills Karlstad Kommun via Operation Karlstads försorg fick kännedom om staketets historia och köpte in det. Inom kort kommer det vackra gamla smidesstaketet därför åter att pryda trädgården till en annan kulturhistorisk byggnad, Tempelriddarordens hus på Drottninggatan, uppfört 1885.

Bilden är tagen av den legendariske Karlstadfotografen Dan Gunner och finns med på bild-cd:n 176 bilder från Gamla Karlstad, som kan köpas på Värmlands Museum.

Extreme Stadsbild Makeover. Part 1.

Palladiumbiografen och Restaurang Mejt. En småstadsidyll.

Före: Östra Torggatan mellan Drottninggatan och Tingvallagatan. En idyllisk småstadsgata med fr v den vackra Palladiumbiografen, ritad av Carl Crispin, Noax-Nilax Bolagens hus med smidesbalkonger samt populära Restaurang Mejt. Idag är de alla historia. Den nya tidens stadsbild skulle fram.

Arkaden. Blev stadsbilden verkligen bättre?

Efter: De moderna stadsbyggarna har gjort sitt. Arbetsförmedlingen, ritad av dåvarande stadsarkitekten själv, Per Lagergren, samt Arkadens Galleria. Jag ser fyrkantiga lådor staplade på varandra. Vad ser du? Vacker stadsmiljö?

Bilderna kommer från boken 70- och 80-talets Karlstad av Lars Bäckström och Sten-Ove Carlvik.

Karlstads Bryggeri AB

Karlstads Bryggeri, med nya hörnhuset ritat av stadsarkitekt Carl Crispin.

Karlstads Bryggeri AB, en gång beläget på tomten mitt emot Stadshotellets terrass på Herrgårdsgatan, var en fantastiskt mångfasetterad och spännande anläggning, med ett flertal nästan borgliknande fastigheter med en uppsjö av skorstenar, tinnar och torn.

Verksamheten på bryggeriet upphörde emellertid efter att ha blivit uppköpt av större aktörer i ett antal affärer och folket i Karlstad ville då att kommunen skulle göra kulturhus av de gamla pampiga bryggerilokalerna. Snacka om häftigt kulturhus! Men, det blev för kostsamt tyckte politikerna, och så revs hela klabbet istället. Och blev en tom parkeringsplats i många år innan de fastigheter som står där idag byggdes.