Etikettarkiv: Jonson & Hagelberg

Regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna

Regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna sommaren 1915. Klicka för stor bild.

På följande vykort, uppsnappat från Tradera och sannolikt taget sommaren 1913, ser man en hel mängd spännande fastigheter varav de flesta idag sannolikt fallit i glömska. Välkända är dock Värmlands regementes stolta kaserner, som finns kvar ännu i våra dagar och som nyligen genomgått en smakfull ombyggnad till bostäder. Kasernerna uppfördes ursprungligen 1909-1913 i enlighet med den tidstypiska pampiga kasernarkitekturen.

I slänten nedanför kasernerna ser vi det nybyggda, vackra soldathemmet, med en skinande pärlvit putsfasad, sommaren 1915. Huset var sannolikt ritat och uppfört av det i Karlstad vid denna tid verksamma byggmästarparet Jonson & Pettersson (även Hybelejens gata 4, Kungsgatan 2 B, Sandbäcksgatan 17 m fl). Här fanns café och biograf för soldaterna på regementet. Men här höll soldathemsföreståndaren också söndagsskola för regementsbarnen.

Soldathemmet, en vacker stenbyggnad i två plan med inredd vind. Klicka för stor bild.

På regementsområdet bodde nämligen vid denna tid en mängd av de fastanställda underofficerarna med sina familjer, sammantaget ett drygt 20-tal barn. De bodde i de två fastigheter som än idag står i slänten ned mot Tingvallahallarna. Och i slänten och på ängen nedanför dem hade man stora odlingslotter för husbehov. Det vackra soldathemmet revs så sent som 1971 då det efter motorvägens framdragning 1964-67 ansågs stå allt för nära vägen.

Samma vy som ovan, fast tagen före Soldathemmets uppförande. Klicka för stor bild.

I bildens förgrund ser vi till vänster de vackra stallbyggnaderna som uppfördes i samband med lantbruksutställningen 1903. Och i bildens högerkant ser vi det pampiga ridhuset som uppfördes 1907, en stor och stilig träbyggnad med vackra spröjsade fönster. Ridhusbyggnaden brann tyvärr 1943.

Ridhuset i Klara, en ståtlig byggnad, blev tyvärr lågornas rov 1943.

Stallbyggnaderna användes i samband med olika utställningar ända fram på 1960-talet men kom sedan att stå tomma. Byggnaderna förföll och revs därefter successivt, men delar av de en gång så ståtliga stallarna stod faktiskt kvar ända till slutet av 1970-talet.

På platsen där stallarna stod ligger idag NWTs parkering samt delar av stora infartsvägen och på det gamla ridhusets plats ligger idag kontorskomplexet Karolinen. Staden har bytt ansikte.