Etikettarkiv: Karlstads Bryggeri AB

Fyra bilder av Karlstads bryggeri

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för anläggande av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för bygget av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads Bryggeri, uppfört med start 1890, var en väldig anläggning, belägen i änden av Herrgårdsgatan, ner mot älven. Bryggeriet fyllde hela kvarteret, från Västra torggatan ner mot älven, och bestod av ett flertal pampiga huskroppar. Sannolikt var flera av dem ritade av stadsarkitekt Carl Crispin (verksam 1899-1929).

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Vid sekelskiftet gick älvfåran alldeles bakom bryggeriet och Biskopsgården, som då hade huvudentré ut mot älven. I början av 1900-talet bestämde man sig för att göra utfyllnadsarbeten och skapa dagens Sandgrundsgatan, med den rad av vackra patriciervillor som står där idag. Också bryggeriet byggdes till med en borgliknande tillbyggnad mot älven.

Först ut i raden av patriciervillor var det hus som ses på bilden ovan. Det hus som är under uppförande på bilden byggdes 1916 som en privatvilla åt bryggeridisponenten Albert Egnell, och hans initialer kan fortfarande skönjas som reliefer i putsen. Fastigheten övergick senare i Wermlandsbryggeriers ägo som tjänstebostad och användes som sådan till dess att disponent Sven Jansson ca år 1950 flyttade till Strands herrgård.

seva_2124_00

Karlstads Bryggeri, sett från älven, efter tillbyggnaden ritad av Carl Crispin.

Sammantaget var bryggeriet ett minst sagt uppseendeväckande byggnadsverk. Bryggeriverksamheten hade under åren flera olika ägare. Karlstads Bryggeri hette det fram till 1939 då det övertogs av Wermlandsbryggerier. 1951 köptes det av P-L bryggerier och 1964 av Pripps Bryggerier. Pripps drev bryggeriet i endast fyra år varefter verksamheten lades ner och bryggeriet kom att stå tomt. Röster som såg värdet i de gamla byggnaderna ville spara det och göra det till ett kulturhus. Men inte politikerna.

seva_2124_07

Karlstads Bryggeri, sett från hörnet Västra Torggatan och Herrgårdsgatan.

Så hela klabbet revs på 1970-talet och det blev sedan en ful parkeringsplats under nästan 20 år. Innan dagens tre punkthus på tomten byggdes. Och Karlstad förlorade därmed ännu ett av sina allra märkligaste historiska byggnadsverk. Och historien om Karlstads Bryggeri suddades för all framtid ut ur gatans historiebok.

Invigningen av Karl IXs staty 1926

Välbesökt invigning av Karl IX staty år 1929.

Välbesökt invigning av Karl IX staty år 1929.

Bland Traderas vykortsauktioner hittar jag kortet ovan, som visar invigningen av Karl IX staty, år 1926 tror jag det var. Att statyn skulle stå just där var från början alls ingen självklarhet. En trämodell av statyn sattes på hjul och drogs runt till olika potentiella platser innan valet slutgiltligt föll på den plats där den idag står.

I fonden ser vi den än idag intakta raden av vackra sk patriciervillor längs älvkanten ut mot Sandgrundsudden. Och så det fantasieggande, underbart vackra Karlstads Bryggeri, ritat av vår sällsynt begåvade stadsarkitekt vid denna tid, Carl Crispin. Men idag tyvärr, som så mycket annat i Karlstad, rivet.

Med sitt nationalromantiska formspråk, tinnar, torn och valv förde det med sitt borglika utseende onekligen tankarna till sagans värld. Och hade naturligtvis varit ett kulturhus av rang, om det fått stå kvar. Och framför det naturligtvis vårt vackra Stadshotell med sitt ursprungliga utseende, innan dagens översta fattigmansvåning byggdes på i en stil, väsensskild från resten av huset.

Vad sägs om lite svalkande vichyvatten från Karlstads Bryggeri?

Flasketikett från Karlstads bryggeri, som också ses på bild på etiketten.

På Tradera säljs fortfarande massor med etiketter från gamla Karlstads Bryggeri, som låg bredvid stadshotellet, och som vi skrivit tidigare om här på bloggen. Priserna är ganska höga på de gamla etiketterna, och det finns massor av varianter, så någon samling lär det inte bli fråga om. Åtminstone inte för min egen del.

Just den här etiketten tycker jag personligen är så vacker, därför lägger jag in en bild på den här. Här finns både en tecknad bild på det vackra bryggeriet och på Karlstads forna stadsvapen med örnen. Har du en samling av Karlstadsetiketter liggande så hör gärna av dig.

Karlstads Bryggeri AB

Karlstads Bryggeri, med nya hörnhuset ritat av stadsarkitekt Carl Crispin.

Karlstads Bryggeri AB, en gång beläget på tomten mitt emot Stadshotellets terrass på Herrgårdsgatan, var en fantastiskt mångfasetterad och spännande anläggning, med ett flertal nästan borgliknande fastigheter med en uppsjö av skorstenar, tinnar och torn.

Verksamheten på bryggeriet upphörde emellertid efter att ha blivit uppköpt av större aktörer i ett antal affärer och folket i Karlstad ville då att kommunen skulle göra kulturhus av de gamla pampiga bryggerilokalerna. Snacka om häftigt kulturhus! Men, det blev för kostsamt tyckte politikerna, och så revs hela klabbet istället. Och blev en tom parkeringsplats i många år innan de fastigheter som står där idag byggdes.