Etikettarkiv: Klara

Vatten. Stan är full av vatten….

Översvämningen 1916. Södra Klaragatan/Sandbäcksgatan. Klicka för större bild.

I dessa tider av miljöhot och klimatförändringar talas det mycket om översvämningsrisk här i Karlstad. Och visst är just risken för översvämning en del av priset man betalar för vattennärheten. Karlstad har genom historien drabbats svårt av flera stora översvämningar. Senast var det under 1950-talet då två stora översvämningar lade stora delar av Karlstad under vatten 1957 och 1959.

Den största i mannaminne drabbade dock staden i maj år 1916 och det är från den som hovfotograf Karl Nyströms bild ovan härstammar. Bilden visar Södra Klaragatans östra ände ut mot Sandbäcksgatan och vi kan se hur Klarälven svämmat över sina bräddar och rinner en bra bit in i kvarteret, till barnens förtjusning och de vuxnas förfäran.

Hagaborg 1916. Båt var enda sättet att ta sig fram. Klicka för större bild.

Och även om innerstaden drabbades hårt så var det ändå några av stadens mer perifera områden som led störst skada. I vissa av dem lades gatorna helt under vatten. Bilden ovan är tagen på Hagaborg, från Kroppkärrsvägen ner mot Vänerslundsgatan, där enda sättet att ta sig fram var med båt. Inte sällan var det just denna i mina ögon lite speciella typ av flatbottnade ekor man tog sig fram med.

Vill du läsa fler inlägg om översvämningen 1916? Klicka här.

Barnen Nyström framför järnvägsbron på Klara år 1913.

Barnen Carl-Axel och Eva Nyström framför järnvägsbron på Wåxnäsgatan år 1913.

På denna vackra bild tagen av hovfotograf Karl Nyström kring år 1913 ser vi två av fotografens fyra barn, Carl-Axel (född 1905) och Eva (född 1907), uppställda framför järnvägsbron vid Wåxnäsgatan i Karlstad. Att barnen eller hustrun Asta (född Nerman) agerade som modeller på Nyströms fotografier var alls inte ovanligt.

Carl-Axel ärvde faderns estetiska talang och blev en efterfrågad inredningsdesigner i egna firman ”Firma Interiör” med kontor i barndomshemmet på Södra Klaragatan 2. Eva gifte sig med en ingenjör vid namn Nobel och flyttade sedermera till Vänersborg. Både Carl-Axel och Eva levde långa liv och blev 95 respektive 97 år gamla.

Oscarspaviljongen på Lilla Våxnäs

1895 års paviljong vid Lilla Våxnäs, uppförd till Kung Oscar II:s besök.

Pratar jag idag om Våxnäs Herrgård så är det knappt någon som vet vilken byggnad jag avser. Inte blir de klokare av dess gamla namn, Lilla Våxnäs. Men att reda ut bakgrunden till detta ber jag att få återkomma till. Herrgården ligger i alla fall på Klara, längst in i parken alldeles jämte Karolinen.

Här befinner vi oss på historisk mark. Benämningen Våxnäs lär ha varit omnämnt redan på 1400-talet. Själva fastigheten, Lilla Våxnäs, uppfördes kring 1820 som ett större, rödmålat envåningshus. Något decennium senare byggde dåvarande ägaren, greve Gustaf Wachtmeister, överstelöjtnant vid Värmlands regemente, på en våning och gården fick dagens utseende.

Benämningen herrgård fick den emellertid först när Otto August Malmborg, sedermera generallöjtnant och adlad, flyttade in 1831. Malmborg, som fick inte mindre än 12 döttrar, var en av stadens populäraste gestalter. Ytterligare detaljer om Lilla Våxnäs historia ber jag också om att få återkomma till, då dessa förtjänar en längre utläggning.

Avsikten var ju, som rubriken antyder, att i detta inlägg berätta kort om en av stadens märkligare lokaler – den sk Oscarspaviljongen. Den rikt dekorerade och påkostade paviljongen, magnifik enligt dåtidens smak, ligger som en utbyggnad framför herrgårdens sydvästra hörn, och tillkom inför ett kungabesök (Oscar II) i september 1895. Avsikten var att den skulle fungera som matsal för den kungliga festen. Hur det blev med den saken känner jag dock inte till.

Oscarpaviljongen står där än idag, 2010, men är okänd av de flesta i Karlstad. Anledningen är sannolikt det faktum att den idag, av en eller annan märklig anledning, byggts om till och tjänstgör som kontor. Den rikliga dekoren lär dock sitta dold bakom billiga påspikade spånskivor och laminatgolv. Att åtminstone delar är intakta har jag själv konstaterat vid ett besök för några år sedan. Då fann jag dock dessutom ett fult arkivskåp insågat mitt i den pampiga kakelugnen som idag står i förrådsdelen av kontoret.

Att behandla och använda en kulturmiljö som denna på detta vis känns i mina ögon som ett onödigt slöseri och nästan lite föraktfullt. Nog vore det trevligt om paviljongen kunde återställas, och hitta nya och bättre användningsområden. Kanske som ett sommarcafé.

Karlstadbröderna Nils och Alf Juhlin på två ateljéfoton av hovfotograf Karl Nyström

Syskonen Alf och Nils Juhlin från Karlstad, på foton av Karl Nyström.

På auktionssajten Tradera samt på loppisar hittar jag med jämna mellarum gamla porträttfoton tagna av några av fotograferna som varit verksamma i Karlstad. Jag har tidigare skrivit om Arvid Kjerling, Dan Gunner och Sigfrid Lindholm. Denna gång snubblar jag över två fina foton tagna av en av stadens riktigt stora fotografer kring förra sekelskiftet, Karl Nyström.

Av ateljéfotonas baksida framgår att de är tagna i ateljén på Klara 4.

Om syskonen på bilderna, brödraparet Alf och Nils Juhlin, vet jag tyvärr inget annat än att Nils kan ha bott eller haft en yrkesmässig koppling till Klaraborg. Av kortens framsida framgår dock att de är tagna i Karl Nyströms atelje i hans fastighet på Södra Klaragatan 2, eller Klara 4, som adressen var vid denna tid.

Karl Nyström fastighet och ateljé, se takfönstren, på Södra Klaragtan 2, eller Klara 4.

Nyström föddes år 1874 i Karlstad och började sin fotografbana 21 år gammal. Bortsett från ett år som fotoelev hos Dahllövs Eftr i Stockholm förblev Nyström därefter sin födelsestad trogen. Sin första ateljé öppnade han 1897, nyss hemkommen från Stockholm, på området Mariedahl på Haga.

Karl Nyströms atelje på Mariedahl i dagens Haga. Här var han verksam år 1897-1900.

Nyström, som under sin verksamhetstid var Värmlands enda fotograf som förärats titeln ”Hovfotograf”, levde ett långt liv och avled först 1963, 89 år gammal. I Karlstad förstås. Idag är bägge de vackra hus där han verkade, liksom merparten av husen från denna tid i Karlstad, tyvärr rivna.

Fotbollsmatch på Malmtorget i Klara vid förra sekelskiftet

Fotbollsmatch på Malmtorget mellan Karlstad och Örebro år 1904. Klicka för stor bild.

Malmtorgsparken i Klara var en gång stadens största torg. Och här samlades Karlstadborna vid tiden kring förra sekelskiftet för allehanda begivenheter, som militärparader, marknader och – faktiskt, fotbollsmatcher. Vid denna tid hade stadsdelen just börjat få ett mer stadslikt utseende, med höga, pampiga stenhus med tinnar och torn enligt tidens senaste arkitektoniska ideal.

Ännu en fotbollsmatch i Malmtorgsparken. Året år 1906. Klicka för stor bild.

På den övre bilden ser vi ett av dessa under byggnation år 1904. På den nedre bilden, tagen två år senare, år 1906, är huset färdigbyggt så som det ser ut idag, 104 år senare. Nåja. Inte riktigt kanske. Som så många av våra kvarvarande tornprydda hus från denna tid, och de är tyvärr inte så många, så har det berövats sin vackra tornspira. Men tornspiror går att återskapa. Så vem vet. Kanske sitter den där igen en vacker dag.

Bokhandlare Anton Åströms sondotter Birgit i en snödriva på Klara 1935

birgitpeters

Birgit Åström, senare gift Peters, i en snödriva på Klara 1935. Klicka för stor bild.

Trots att Karlstad hela tiden förändras och byter ansikte, finns det ännu delar av staden som fått stå relativt orörda och där man fortfarande kan andas in doften från det gamla Karlstad. Villkvarteret kring den sk Tysta Parken i Klara är en sådan plats.

På bilden ovan, tagen i februari 1935, ser vi Birgit Åström, bördig från Valdemarsvik, kisa mot oss från en snödriva framför farfar Anton Åsbergs hus på Norra Klaragatan 8. Farfar Anton var bokhandlare och drev tillsammans med kompanjonen Åke Nerman bokhandeln Hjalmar Petterssons i hörnet av Kungsgatan och Västra Torggatan i Karlstad. Både bokhandeln och de tvenne bokhandlarna tillhör idag historieböckerna.

Men hur gick det för lilla Birgit då? Jo hon flyttade till Stockholm, gifte sig och tog efternamnet Peters. Och där bor hon kvar än idag, välbekant för många som kunnig Stockholmskännare, expert på PerAnders Fogelström och än idag flitigt anlitad ciceron på uppskattade stadsvandringar på Kungsholmen och i Gamla Stan.

Här kommer en hälsning från soliga Karlstad till dig Birgit!

Sandbäcksgatan och Nils Ferlins barndomshem

Sandbäcksgatan nr 5, 7 och 9. Med Nils Ferlins barndomshem i mitten

Sandbäcksgatan nr 5, 7 och 9. Med Nils Ferlins barndomshem i mitten

Längs Sandbäcksgatan i stadsdelen Klara har några av Karlstads vackraste hus stått. I början av seklet ansågs Klara var en stadsdel där de litet mer välbeställda bodde. Och i det vackra läget ut mot Älven sparade man därför inte på krutet.

Sandbäcksgatan 5, ofta kallat ”Stockholmshuset” då det är ritat av de välrenommerade stockholmsarkitekterna Hagström & Ekman, uppfördes 1905 och var kanske det vackraste av dem alla och står tack och lov kvar än idag. Huset känns igen på sin väl tilltagna, karaktäristiska tornspira. Här installerades stadens första hiss, en hiss som finns kvar och fungerar än idag. Huset var ursprungligen rikt dekorerat, men under 1940-talet förvanskades det brutalt när fasaden slätades ut och rensades på detaljer och de spröjsade fönstren byttes ut mot ospröjsade. Förhoppningsvis kan nu- eller framtida ägare en dag se värdet i att återge huset dess ursprungliga glans. Flera dekorelement som plockades bort från fasaden lär finns bevarade förtäljer ryktet.

Stockholmshuset i sin glans dagar. Med fasaddekoren och fönsterspröjsen intakta.

Stockholmshuset i sin glans dagar. Med fasaddekoren och fönsterspröjsen intakta.

Sämre har det tyvärr gått för de övriga husen. Det låga trähuset med adress Sandbäcksgatan 7 beboddes en gång av den kände Karlstadsfotografen, tillika hovfotografen, Karl Nyström. Här föddes dessutom den rikskände skalden Nils Ferlin 1898, något som man kan tycka borde kunnat rädda huset till eftervärlden. Men icke. 1966 revs det, och Nils Ferlin suddades ut ur Karlstads historiebok.

Sandbäcksgatan 9, stram jugend ritad av arkitekten Iwar Björkman. Rivet 1966.

Sandbäcksgatan 9, stram jugend ritad av arkitekten Iwan Björkman och uppfört 1907. Rivet 1966.

Det vackra huset ytterligare ett steg till höger, Sandbäcksgatan 9, uppfördes 1907 och var med sina sparsmakade detaljer i jugendstil, som de infällda balkongerna, en fröjd för ögat. Huset var ritat av den skicklige men sällan omnämnde arkitekten Iwan Björkman. Björkman ritade bl a också det än idag kvarvarande, och likaledes vackra jugendhuset, Hamngatan 4, som eldhärjades på 1990-talet men tack och lov räddades och renoverades pietetsfullt. En renovering som prisbelönades av Karlstad Kommuns Stadsbyggnadskontor.

Men då var huset på Sandbäcksgatan 9 sedan länge historia. Det revs redan 1966, samtidigt med Nils Ferlins födelsehem, för att ge plats för ännu en hyreskasern.

Allmänhetens åkning på Klarälven år 1915

Allmänhetens åkning på Klarälven mitt i Karlstad ca år 1915

Allmänhetens åkning på Klarälven mitt i Karlstad ca år 1915

När vi idag talar om allmänhetens åkning så avser vi de öppna timmarna på Tingvalla Isstadion. När 1900-talet var ungt frös Klarälven ofta helt under vintrarna och isytan framför kvarteret Ugglan, med bl a Sockerslottet, var en populär skridskobana. Här hölls till och med SM i konståkning vid något tillfälle.

Hybelejens kvarn, herrbadhuset och fruntimmersbadet

Hybelejens kvarn, fruntimmersbadet och herrbadhuset

Hybelejens kvarn, fruntimmersbadet och herrbadhuset

I slutet av 1800-talet låg flera bekanta och tongivande byggnader längs dagens Sandbäcksgatan. Där Selma idag sitter staty stod den väldiga Hybelejens Kvarn, dock sedan länge berövad sina kvarnvingar. Precis bortom den låg fruntimmersbadet, en vacker byggnad med snickarglädje, tornförsett plåttak och en inramad baddel ut i älven. Och längre ner längs Sandbäcksgatan, på behörigt avstånd som sig bör, låg herrbadhuset.