Etikettarkiv: Kvarnberget

Historisk bildskatt från Carlstadgillets samlingar nu tillgänglig via Värmlandsarkivs hemsida

cgipict-img-18

Spets-Stina, Lell-Kerstin, Janne Olsson och Gustaf Olsson framför kvarnen på Kvarnberget.

Fotografen på Värmlandsarkiv , Börje Holmén, har gjort en enorm insats och scannat in ett stort antal Karlstadbilder ur Carlstad Gillets samlingar, och lagt ut dem på en sökbar databas, öppen för alla och envar att botanisera i. Ett formligt eldorado för dig som liksom mig är intresserad av hur det gamla Karlstad såg ut. I många fall med informativa och intressanta bildtexter. Initiativet är lysande och jag inser redan nu att detta kommer att sluka ett oförsvarligt stort antal timmar av mitt liv.

Ett exempel är bilden ovan, hämtad ur Axel Hanes samlingar, där vi ser resterna av den gamla kvarnen på Kvarnberget, ursprungligen byggd 1788. Till vänster huset där Svärda, spågumman bodde. Framför kvarnen Spets-Stina, Lell-Kerstin, Janne Olsson och Gustaf Olsson. Till höger Knutte-Petters stuga. Informationen om detta tackar vi Axel Hane för. Som arkivbildare är hans hustru Thyra Hane angiven.

Kvarnen, vattentornet och gasklockan på Kvarnberget. Tre plumpar i rivningsprotokollet.

77180481_1

Tre rivningsförsyndelser. Kvarnen, vattentornet och gasklockan.

Karlstad är tyvärr en av de orter i Sverige där rivningshysterin fått härja som värst. En titt i backspegeln blir en deprimerande exposé över huvudlösa rivningsförsyndelser. Mängder av fantastiska byggnader och historiska miljöer har fallit offer för det urskiljningslösa rivningsraseri som tyvärr pågår än i våra dagar.

Kvarnberget är bara ett exempel på en stadsdel som sopats näst intill kliniskt ren på sitt historiska arv. Med sin oordnade täta trähusbebyggelse kallades det på 1950-talet för Karlstads Mont Martre. Och här stod dessutom de tre byggnaderna på bilden ovan – resterna av den kvarn som gav stadsdelen sitt namn, det sagolika vattentornet med bostäder i nedre halvan och så den gigantiska gasklockan. Allesammans välkända siluetter i Karlstads skyline.

På 1960-talet sopade saneringens kvastar urskiljningslöst rent på Kvarnberget. Att man inte hade förstånd att åtminstone spara de tre byggnaderna på bilden ovan är i mina ögon obegripligt. Att värna det bebyggda kulturmiljöarvet stod uppenbarligen inte högt i kurs på den politiska agendan i Karlstad. Och gör det tyvärr inte heller idag.

Kvarnen och vattentornet på Kvarnberget, två historiska siluetter på Karlstadshimlen

Kvarnen och vattentornet på Kvarnberget, historiska siluetter på Karlstadhimlen

Kvarnen och vattentornet på Kvarnberget, historiska siluetter på Karlstadhimlen

På toppen av Kvarnberget, eller Berget, som stadsdelen ursprungligen hette, har några av den tongivande inslagen i Karlstads siluett stått. Dels kvarnen förstås, som gav stadsdelen dess senare namn. Dels vattentornet, det vackraste och pampigaste byggnadsverk vi haft här i staden.

Såväl kvarnen, eller i alla fall resterna av den, som vattentornet, fick stå kvar en bra bit in på sextiotalet innan de klåfingriga rivningsivrarna satte tänderna i dem. Nog hade det varit roligt, och värdefullt för staden, att ha den gamla kvarnbyggnaden och det pampiga vattentornet kvar. Kvarnen hade varit en häftig och uppskattad pusselbit till områdets historia. Och vattentornet hade kunnat bli fantastiska bostäder, precis som dess mindre kusin på Herrhagen.