Etikettarkiv: Strand

Strands Herrgård. En snart 150-årig kulturmiljöpärla har nyligen fått nya ägare

Strands Herrgård före den senaste tillbyggnaden.

Strands Herrgård före den senaste tillbyggnaden.

Ett av Karlstads riktiga kulturmiljöpärlor är den idylliska Strands Herrgård, uppförd 1866, ett år efter den stora branden, av garvaren Petter Lindgren. Gården har sedan den uppfördes byggts både om och till ett par gånger, men här får man ändå en känsla av tiden skruvats tillbaka hundra år i tiden. På den gamla grusade gårdsplanen, omgärdad av uthus och under hundraåriga trädkronor, råder en sällsam stämning.

cgipict-img-2

Ekipage med kapten John D A Kuylenstierna, hustrun Karin samt två småflickor kring år 1910

Den omsorgsfullt skötta gården har nyligen fått nya ägare och genomgår just nu en pietetsfull upprustning och anpassning. De senaste som bodde där var disponenten på Färjestads bryggeri, Sven Jansson och hans hustru Gerd. De hade bott i gården i över femtio år, ända sedan 1956. Vid tiden kring förra sekelskiftet beboddes gården av ett annat prominent Karlstadpar, kapten John D A Kuylenstierna och hans hustru Karin.

cgipict-img-1

Storslagen interiör från salongen på Strands Herrgård kring 1910. Klicka för stor bild

Interiörbilder som jag hittar i Carlstadgillets samlingar på Värmlandsarkiv visar hur storslagen och påkostad interiören och möblemanget var vid den tid då paret Kuylenstierna bebodde gården. Helt i enlighet med den tidens högre ståndsideal.

cgipict-img-5

Hembiträden, bl a trotjänarinnan Maria Eriksson, matar ankor och kalkoner på Strands Herrgård

Vid sekelskiftet låg dock Strands Herrgård en bit utanför staden. Och bortom gården låg mestadels öppna ängar och betesmark. Trots närheten till järnvägen, som brutalt drogs fram rakt genom egendomen år 1870, präglades det dagliga livet av lantlig idyll och stillhet.

Vi önskar de nya ägarna mycket nöje i sin nya bostad. En av Karlstads kulturhistoriska pärlor adderar därmed ytterligare ett kapitel till sin långa historia.

Första Villagatan på Strand när 1900-talet ännu var ungt

Första Villagatan på Strand i Karlstad ca år 1915

Första Villagatan på Strand i Karlstad ca år 1915

Villaområdet Strand började ta form vid 1800-talets slut, och tillhörde då inte Karlstads Stad, utan Karlstads Landsförsamling. Här byggdes rader av pampiga trävillor i den snickarglädjesstil som var högsta mode kring sekelskiftet. Många av dem står kvar än idag och vårdas pietetsfullt av stolta ägare.

Första Villagatan 2, Villa Elfsjö, en av många vackra villor på Strand

Första Villagatan 2, Villa Elfsjö, en av många vackra villor på Strand

Här finns mängder av sevärda hus för den med arkitektoniskt intresse och området är därför ett populärt flanörsstråk. En av de mest intakta raderna av hus med tillhörande gårdshus ligger längs 1:a Villagatans västra sida. Flera av dem är ritade och uppförda av den skicklige byggmästaren Jöran Magnusson.

Den vackra Villa Idala, som ses till höger på den övre bilden, köptes däremot på 1960-talet tyvärr av en byggmästare utan kärlek till miljön. Han rev helt sonika det vackra huset, styckade upp tomten och lät uppföra fyra tegelvillor i modern stil. Kanske var det ett uttryck för tidsandan vid denna tid.