Etikettarkiv: Hagaborg

Vatten. Stan är full av vatten….

Översvämningen 1916. Södra Klaragatan/Sandbäcksgatan. Klicka för större bild.

I dessa tider av miljöhot och klimatförändringar talas det mycket om översvämningsrisk här i Karlstad. Och visst är just risken för översvämning en del av priset man betalar för vattennärheten. Karlstad har genom historien drabbats svårt av flera stora översvämningar. Senast var det under 1950-talet då två stora översvämningar lade stora delar av Karlstad under vatten 1957 och 1959.

Den största i mannaminne drabbade dock staden i maj år 1916 och det är från den som hovfotograf Karl Nyströms bild ovan härstammar. Bilden visar Södra Klaragatans östra ände ut mot Sandbäcksgatan och vi kan se hur Klarälven svämmat över sina bräddar och rinner en bra bit in i kvarteret, till barnens förtjusning och de vuxnas förfäran.

Hagaborg 1916. Båt var enda sättet att ta sig fram. Klicka för större bild.

Och även om innerstaden drabbades hårt så var det ändå några av stadens mer perifera områden som led störst skada. I vissa av dem lades gatorna helt under vatten. Bilden ovan är tagen på Hagaborg, från Kroppkärrsvägen ner mot Vänerslundsgatan, där enda sättet att ta sig fram var med båt. Inte sällan var det just denna i mina ögon lite speciella typ av flatbottnade ekor man tog sig fram med.

Vill du läsa fler inlägg om översvämningen 1916? Klicka här.

Översvämningen år 1916

Roddbåt på Hantverkargatan vid översvämningen i Karlstad år 1916

Roddbåt på Hantverkargatan vid översvämningen i Karlstad år 1916

Innan Höljesdammen byggdes på 1960-talet var översvämningar i samband med vårfloden ett vanligt förekommande fenomen för Karlstadborna. En av de mest dramatiska översvämningarna inträffade 1916 då stora delar av staden ställdes helt under vatten, bl a Hagaborg och Viken.

Korsningen Kroppkärrsvägen/Vänerslundsgatan på Hagaborg år 1916

Korsningen Kroppkärrsvägen/Vänerslundsgatan på Hagaborg år 1916

Liknelsen mellan Karlstad och Venedig har väl aldrig varit mer träffande än då. Gatorna förvandlades till farleder, då båtar var enda sättet att ta sig fram mellan husen. Bilden ovan är tagen i dagens Hagaborg, då en brokig stadsdel med mängder av charmiga trähus. Många av dem pampiga och rikt dekorerade. Vackra som fula föll de alla offer när stadsdelen ”sanerades” under 1970-talet.

Flatbottnade ekor angör framför K G Svenssons orgelfabrik på Hagaborg år 1916

Flatbottnade ekor angör framför K G Svenssons orgelfabrik på Hagaborg år 1916

På bilden ovan ser vi några av de typiska flatbottnade ekorna, specialbyggda för att framföras på grunt vatten kan man anta, angöra framför K G Svensson Orgelfabrik år 1916. K G Svenssons släktingar drev vid samma tid Walfrid Svenssons Möbelfabrik på Hagaborg, sedan 1908 med en för ändamålet byggd butik på Kungsgatan 4 i centrala Karlstad. Butiken på Kungsgatan lever och frodas på samma plats än idag, 101 år senare.

Tills sist en stadsbyggnadstanke. Som synes på bilderna var det gamla Hagaborg en pulserande, levande stadsdel med traditionella kvarter och genomfartsgator samt en blandning av butiker, affärsverksamheter och bostäder. I ett enda trollslag raderade man så ut allt liv i stadsdelen och förvandlade den till en sluten sovstad, enkom avsedd för dem som bor där. Utan genomfartsgator och utan affärsliv. I ett enda slag blev Karlstads centrum en hel stadsdel fattigare. Är det verkligen så vi vill utveckla Karlstad?