Etikettarkiv: Biskopsgården

Fyra bilder av Karlstads bryggeri

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för anläggande av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för bygget av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads Bryggeri, uppfört med start 1890, var en väldig anläggning, belägen i änden av Herrgårdsgatan, ner mot älven. Bryggeriet fyllde hela kvarteret, från Västra torggatan ner mot älven, och bestod av ett flertal pampiga huskroppar. Sannolikt var flera av dem ritade av stadsarkitekt Carl Crispin (verksam 1899-1929).

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Vid sekelskiftet gick älvfåran alldeles bakom bryggeriet och Biskopsgården, som då hade huvudentré ut mot älven. I början av 1900-talet bestämde man sig för att göra utfyllnadsarbeten och skapa dagens Sandgrundsgatan, med den rad av vackra patriciervillor som står där idag. Också bryggeriet byggdes till med en borgliknande tillbyggnad mot älven.

Först ut i raden av patriciervillor var det hus som ses på bilden ovan. Det hus som är under uppförande på bilden byggdes 1916 som en privatvilla åt bryggeridisponenten Albert Egnell, och hans initialer kan fortfarande skönjas som reliefer i putsen. Fastigheten övergick senare i Wermlandsbryggeriers ägo som tjänstebostad och användes som sådan till dess att disponent Sven Jansson ca år 1950 flyttade till Strands herrgård.

seva_2124_00

Karlstads Bryggeri, sett från älven, efter tillbyggnaden ritad av Carl Crispin.

Sammantaget var bryggeriet ett minst sagt uppseendeväckande byggnadsverk. Bryggeriverksamheten hade under åren flera olika ägare. Karlstads Bryggeri hette det fram till 1939 då det övertogs av Wermlandsbryggerier. 1951 köptes det av P-L bryggerier och 1964 av Pripps Bryggerier. Pripps drev bryggeriet i endast fyra år varefter verksamheten lades ner och bryggeriet kom att stå tomt. Röster som såg värdet i de gamla byggnaderna ville spara det och göra det till ett kulturhus. Men inte politikerna.

seva_2124_07

Karlstads Bryggeri, sett från hörnet Västra Torggatan och Herrgårdsgatan.

Så hela klabbet revs på 1970-talet och det blev sedan en ful parkeringsplats under nästan 20 år. Innan dagens tre punkthus på tomten byggdes. Och Karlstad förlorade därmed ännu ett av sina allra märkligaste historiska byggnadsverk. Och historien om Karlstads Bryggeri suddades för all framtid ut ur gatans historiebok.

Här greps pyromanen i Karlstad 1959

På innergården till detta vackra hus fångades pyromanen i Karlstad 1959

På innergården till Västra Torggatan 22, fångades pyromanen i Karlstad 1959

I norra änden av Västra Torggatan, mitt emot Biskopsgården, domineras den östra sidan idag helt av jättebygget Gripens Vårdcentral. Innan Gripen byggdes på 1970-talet, låg här en rad vackra fastigheter, i en helt annan skala. Den påkostade trävillan på bilden, rikt dekorerad med snickarglädje, låg på Västra Torggatan 22, dvs i princip där entrén till Gripen ligger idag.

År 1959 var det här på innergården som poliskonstapel Birger Johansson, senare Hjert, slutligen infångade och grep den pyroman som under lång tid härjat bland stadens gamla trähusbebyggelse och satt skräck i stadens invånare. Pyromanen hade redan startat 25 bränder och var vid infångandet i färd med att sätta även detta hus i brand.

Längre ner längs gatan, på hörnet mot dagens bibliotek, låg den s k ”bonnförädlinga”, en handelskedja företrädd av en herre vid namn Rolff. Och hitom låg Hotel Ritz uppfört i modern funkisstil, men idag tyvärr kraftigt ombyggt och helt förvanskat.

Mer om pyromanen och denna period kan man läsa i boken ”Snällast i Världen” av Erik Bengtsson.