Etikettarkiv: Sven Jansson

Strands Herrgård. En snart 150-årig kulturmiljöpärla har nyligen fått nya ägare

Strands Herrgård före den senaste tillbyggnaden.

Strands Herrgård före den senaste tillbyggnaden.

Ett av Karlstads riktiga kulturmiljöpärlor är den idylliska Strands Herrgård, uppförd 1866, ett år efter den stora branden, av garvaren Petter Lindgren. Gården har sedan den uppfördes byggts både om och till ett par gånger, men här får man ändå en känsla av tiden skruvats tillbaka hundra år i tiden. På den gamla grusade gårdsplanen, omgärdad av uthus och under hundraåriga trädkronor, råder en sällsam stämning.

cgipict-img-2

Ekipage med kapten John D A Kuylenstierna, hustrun Karin samt två småflickor kring år 1910

Den omsorgsfullt skötta gården har nyligen fått nya ägare och genomgår just nu en pietetsfull upprustning och anpassning. De senaste som bodde där var disponenten på Färjestads bryggeri, Sven Jansson och hans hustru Gerd. De hade bott i gården i över femtio år, ända sedan 1956. Vid tiden kring förra sekelskiftet beboddes gården av ett annat prominent Karlstadpar, kapten John D A Kuylenstierna och hans hustru Karin.

cgipict-img-1

Storslagen interiör från salongen på Strands Herrgård kring 1910. Klicka för stor bild

Interiörbilder som jag hittar i Carlstadgillets samlingar på Värmlandsarkiv visar hur storslagen och påkostad interiören och möblemanget var vid den tid då paret Kuylenstierna bebodde gården. Helt i enlighet med den tidens högre ståndsideal.

cgipict-img-5

Hembiträden, bl a trotjänarinnan Maria Eriksson, matar ankor och kalkoner på Strands Herrgård

Vid sekelskiftet låg dock Strands Herrgård en bit utanför staden. Och bortom gården låg mestadels öppna ängar och betesmark. Trots närheten till järnvägen, som brutalt drogs fram rakt genom egendomen år 1870, präglades det dagliga livet av lantlig idyll och stillhet.

Vi önskar de nya ägarna mycket nöje i sin nya bostad. En av Karlstads kulturhistoriska pärlor adderar därmed ytterligare ett kapitel till sin långa historia.

Fyra bilder av Karlstads bryggeri

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för anläggande av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för bygget av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads Bryggeri, uppfört med start 1890, var en väldig anläggning, belägen i änden av Herrgårdsgatan, ner mot älven. Bryggeriet fyllde hela kvarteret, från Västra torggatan ner mot älven, och bestod av ett flertal pampiga huskroppar. Sannolikt var flera av dem ritade av stadsarkitekt Carl Crispin (verksam 1899-1929).

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Vid sekelskiftet gick älvfåran alldeles bakom bryggeriet och Biskopsgården, som då hade huvudentré ut mot älven. I början av 1900-talet bestämde man sig för att göra utfyllnadsarbeten och skapa dagens Sandgrundsgatan, med den rad av vackra patriciervillor som står där idag. Också bryggeriet byggdes till med en borgliknande tillbyggnad mot älven.

Först ut i raden av patriciervillor var det hus som ses på bilden ovan. Det hus som är under uppförande på bilden byggdes 1916 som en privatvilla åt bryggeridisponenten Albert Egnell, och hans initialer kan fortfarande skönjas som reliefer i putsen. Fastigheten övergick senare i Wermlandsbryggeriers ägo som tjänstebostad och användes som sådan till dess att disponent Sven Jansson ca år 1950 flyttade till Strands herrgård.

seva_2124_00

Karlstads Bryggeri, sett från älven, efter tillbyggnaden ritad av Carl Crispin.

Sammantaget var bryggeriet ett minst sagt uppseendeväckande byggnadsverk. Bryggeriverksamheten hade under åren flera olika ägare. Karlstads Bryggeri hette det fram till 1939 då det övertogs av Wermlandsbryggerier. 1951 köptes det av P-L bryggerier och 1964 av Pripps Bryggerier. Pripps drev bryggeriet i endast fyra år varefter verksamheten lades ner och bryggeriet kom att stå tomt. Röster som såg värdet i de gamla byggnaderna ville spara det och göra det till ett kulturhus. Men inte politikerna.

seva_2124_07

Karlstads Bryggeri, sett från hörnet Västra Torggatan och Herrgårdsgatan.

Så hela klabbet revs på 1970-talet och det blev sedan en ful parkeringsplats under nästan 20 år. Innan dagens tre punkthus på tomten byggdes. Och Karlstad förlorade därmed ännu ett av sina allra märkligaste historiska byggnadsverk. Och historien om Karlstads Bryggeri suddades för all framtid ut ur gatans historiebok.