Etikettarkiv: Axel Hane

Wilhelm och Anna Nyström, Conrad Fristedt, Karlstads första bil och en skjuten orangutang.

Wilhelm och Anna Nyström i Karlstads första bil ute vid villan i Skattkärr

En webbplats som jag återkommer till gång efter annan är Värmlandsarkivs fantastiska fotodatabas med oändliga mängder historiska Karlstadbilder. Bland arkivbildarna finns Thyra Hane, vars man Axel Hane ägnade tid åt att dokumentera ”sitt” Karlstad, inte sällan utan en viss bitterhet över vad han upplevde var en skövling och förändring till det sämre.

Bilden ovan kommer från hans samlingar och av Hanes noteringar kan vi utläsa att paret i bilen, för övrigt Karlstads allra första, är direktör Wilhelm Nyström och hustrun Anna och att bilden är tagen vid deras vackra villa i Skattkärr. Övriga på bilden är bl a barnen Bo Nyström (i skolmössa) samt dottern Elesif. (Jag tror att familjen ägde och drev Nyströms Orgel- & Pianofabrik, men jag får återkomma om detta.)

Vänner på besök hos familjen Nyström i Skattkärr

I samma samling hittar jag ytterligare en bild tagen ute vid villan. I Hanes notering står ”Segerborg längst åt vänster, den tjocka damen är gamla fru Nyström, Wilhelm Nyström längst åt höger, i mitten står Conrad Fristedt, det var han som sköt orangutangen som fanns en gång på Gymnasiemuséet”.

Segerborg, till vänster på bilden, googlar jag mig till, hette Karl Hugo i förnamn och var bl a teckningslärare på Karlstad Högre Allmäna Läroverk, dvs dagens Tingvallagymnasium. Och känd Karlstad Karlstadprofil vid denna tid. Sedermera blev han överlärare och seminarieföreståndare vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm – numera Konstfack. När Segerborg 1949 firade sin 85-årsdag skrev tidskriften Teckningen, det officiella organet för Teckningslärarnas riksförbund, bl a ”Ingen torde ha haft ett så starkt inflytande på svensk teckningsundervisning som Hugo Segerborg.”

Mannen i mitten, Conrad Fristedt, orangutangskytten, var lektor och kollega till Segerborg på läroverket och undervisade bl a i biologi och kemi. Fristedts blivande svärfar, den rike markägaren Jonas Andersson från Trossnäs, lät 1899 bygga Sockerslottet i Karlstad då han fick vetskap om att dottern Ida skulle gifta sig med Fristedt. Anderssons ville ju att hans nygifta dotter skulle bo ståndsmässigt. Det unga paret blev sålunda det nyuppförda Sockerslottets första hyresgäster.

Men Conrad Fristedt var också zoolog, reste vida omkring och skrev böcker, som t ex ”På forskningsfärd. Minnen från en tvåårig vistelse bland Ceylons tamiler och singhaleser, Australiens kannibaler och Nya Zeelands maorer” utgiven 1891 på Bonniers förlag.

Månne det var då han fick sikte på orangutangen?

Historisk bildskatt från Carlstadgillets samlingar nu tillgänglig via Värmlandsarkivs hemsida

cgipict-img-18

Spets-Stina, Lell-Kerstin, Janne Olsson och Gustaf Olsson framför kvarnen på Kvarnberget.

Fotografen på Värmlandsarkiv , Börje Holmén, har gjort en enorm insats och scannat in ett stort antal Karlstadbilder ur Carlstad Gillets samlingar, och lagt ut dem på en sökbar databas, öppen för alla och envar att botanisera i. Ett formligt eldorado för dig som liksom mig är intresserad av hur det gamla Karlstad såg ut. I många fall med informativa och intressanta bildtexter. Initiativet är lysande och jag inser redan nu att detta kommer att sluka ett oförsvarligt stort antal timmar av mitt liv.

Ett exempel är bilden ovan, hämtad ur Axel Hanes samlingar, där vi ser resterna av den gamla kvarnen på Kvarnberget, ursprungligen byggd 1788. Till vänster huset där Svärda, spågumman bodde. Framför kvarnen Spets-Stina, Lell-Kerstin, Janne Olsson och Gustaf Olsson. Till höger Knutte-Petters stuga. Informationen om detta tackar vi Axel Hane för. Som arkivbildare är hans hustru Thyra Hane angiven.