Etikettarkiv: Karlstad

10 bilder av Wermlandsbanken. Ett bankpalats som gör skäl för sitt epitet.

Mitt för stora torget i Karlstad tronar en av de pampigaste byggnader som staden skådat, den gamla Wermlandsbanken. Banken uppfördes 1906-1908 efter ritningar av den skicklige arkitekten Ernst Stenhammar. Som traditionen bjöd vid denna tid blev den ett formligt inferno av överdåd. Inte för inte kallas bankhusen från denna tid för bankpalats. Få gör i så hög grad skäl för namnet som just Wermlandsbanken.

I mitten på 1990-talet lämnade banken lokalerna och Universitet fick ta över dem. Den pampiga bankhallen har sedan dess genomgått en ganska radikal ombyggnad till föreläsningssal. En ganska dålig sådan, om jag tillåts säga min egen mening. Mycket av den forna prakten finns emellertid bevarad. Som t ex de storslagna väggpanelerna i specialimporterad Hondurasmahogny.

1993 klassades byggnaden som Byggnadsminne. Starkare skydd kan en byggnad inte få mot förvanskning. Men, som vi vet här i Karlstad så betyder det tyvärr föga. På vår vackra Teater, jämte Kungliga Operan i Stockholm en av få intakta teatrar ritade av den kände arkitekten Axel Anderberg, har man nu tillåtit radikal exteriöra förändringar trots att även denna är Byggnadsminnesmärkt. Kulturmiljöer har tyvärr ingen hög status i Karlstad, trots att de vackra husen uppskattas stort såväl av Karlstadbor som turister.

I dagarna pratas det nu om planer på en saluhall i gamla Wermlandsbanken. Personligen är jag absolut för att öppna upp de vackra lokalerna för allmänheten att beskåda och njuta av. Men kanske lämpar den sig bättre för t ex klädbutik, typ Urban Outfitters underbara butik i av en gammal biosalong i Stockholm, eller som restaurang. Oavsett vad är det dock av yttersta vikt att byggnaden behandlas respektfullt och behålls intakt.

Bilderna i det här inlägget, tagna av den kände Karlstadfotografen Arvid Kjerling (kul länk), kommer från en gammal bildmapp som jag nyligen till min stora glädje fann på Tradera. Inom kort hoppas jag kunna återkomma med nytagna bilder ur samma vyer som dessa. Så får vi tillsammans chansen att göra en bedömning av hur väl man hittilldags lyckats med ambitionen att bevara denna ovärderliga del av Karlstads kulturhistoriska arv. Med en tydlig doft från de gamla bankpalatsens tid.

Regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna

Regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna sommaren 1915. Klicka för stor bild.

På följande vykort, uppsnappat från Tradera och sannolikt taget sommaren 1913, ser man en hel mängd spännande fastigheter varav de flesta idag sannolikt fallit i glömska. Välkända är dock Värmlands regementes stolta kaserner, som finns kvar ännu i våra dagar och som nyligen genomgått en smakfull ombyggnad till bostäder. Kasernerna uppfördes ursprungligen 1909-1913 i enlighet med den tidstypiska pampiga kasernarkitekturen.

I slänten nedanför kasernerna ser vi det nybyggda, vackra soldathemmet, med en skinande pärlvit putsfasad, sommaren 1915. Huset var sannolikt ritat och uppfört av det i Karlstad vid denna tid verksamma byggmästarparet Jonson & Pettersson (även Hybelejens gata 4, Kungsgatan 2 B, Sandbäcksgatan 17 m fl). Här fanns café och biograf för soldaterna på regementet. Men här höll soldathemsföreståndaren också söndagsskola för regementsbarnen.

Soldathemmet, en vacker stenbyggnad i två plan med inredd vind. Klicka för stor bild.

På regementsområdet bodde nämligen vid denna tid en mängd av de fastanställda underofficerarna med sina familjer, sammantaget ett drygt 20-tal barn. De bodde i de två fastigheter som än idag står i slänten ned mot Tingvallahallarna. Och i slänten och på ängen nedanför dem hade man stora odlingslotter för husbehov. Det vackra soldathemmet revs så sent som 1971 då det efter motorvägens framdragning 1964-67 ansågs stå allt för nära vägen.

Samma vy som ovan, fast tagen före Soldathemmets uppförande. Klicka för stor bild.

I bildens förgrund ser vi till vänster de vackra stallbyggnaderna som uppfördes i samband med lantbruksutställningen 1903. Och i bildens högerkant ser vi det pampiga ridhuset som uppfördes 1907, en stor och stilig träbyggnad med vackra spröjsade fönster. Ridhusbyggnaden brann tyvärr 1943.

Ridhuset i Klara, en ståtlig byggnad, blev tyvärr lågornas rov 1943.

Stallbyggnaderna användes i samband med olika utställningar ända fram på 1960-talet men kom sedan att stå tomma. Byggnaderna förföll och revs därefter successivt, men delar av de en gång så ståtliga stallarna stod faktiskt kvar ända till slutet av 1970-talet.

På platsen där stallarna stod ligger idag NWTs parkering samt delar av stora infartsvägen och på det gamla ridhusets plats ligger idag kontorskomplexet Karolinen. Staden har bytt ansikte.

Stadskällaren, Cecilia, Davy Crocket och räkfrossa

Stadskällaren var ett populärt nöjesställe, från sekelskiftet fram till rivningen 1986

Stadskällaren var ett populärt nöjesställe, från sekelskiftet fram till rivningen 1986.

Stadskällaren i Karlstad låg i sydöstra hörnet av Järnvägsgatan och Drottninggatan, där Kappahl idag ligger, och var ett mycket populärt nöjesställe från sekelskiftet fram tills dess det, och i princip hela kvarteret, revs i samband med bygget av Duvanhuset 1986. Åtskilliga generationer av Karlstadbor har roat sig i dessa lokaler och kring ett bord i restaurangen bildades t ex år 1923 Karlstad Bollklubb, KBK.

På 1980-talet låg restaurangen Davy Crocket i lokalerna och runt hörnet en bit ner på Järnvägsgatan, som då var en återvändsgränd öppen endast från söder, huserade nöjespalatset Cecilia där det ofta bjöds till dans och  serverades räkfrossa, vill jag dra mig till minnes. Har du egna minnesbilder från Stadskällaren eller Cecilia så är du varmt välkommen att dela med dig.