Etikettarkiv: Västra Torggatan

Hotell Ritz. En gång ett av landsortens mest moderna hotell.

Hotell Ritz i Karlstad. På 1930-talet ett av landsortens mest moderna hotell. Foto: Dan Gunner

På 1930-talet uppfördes på Västra Torggatan 20 i Karlstad ett resandehotell i högsta klass och i tidens moderna arkitekturstil, funkis. Hotellet fick namnet Ritz och det blev snabbt känt som ett av landsortens mest moderna hotell, bl a med eget badrum i nästan alla rum.

Hotell Ritz by Night. Fotograferat år 1936 av Karlstadfotografen Dan Gunner.

Hotell Ritz har sedan dess bytt namn och byggts om många gånger. Nu för tiden heter det Hotell Ibis och av det en gång så läckra funkishusets fasad och interiör återstår idag intet. Som så många andra gamla vackra karlstadhus har det tyvärr genom okänsligt genomförda ombyggnader helt berövats sin forna karaktär och arkitektoniska tids- och särprägel. Visst är det lite trist att det ska behöva vara så?

PS. I den översta bildens vänstra kant skymtar det hus på vars innergård den pyroman som härjade i Karlstad 1959 slutligen greps. Läs mer om det här. DS

Grand Hotels matsal och sommarmatsalen. Sic transit gloria mundi.

sagokonst50-337

Grand Hotells Matsal

Grand Hotel var när det uppfördes ett av stadens mest storslagna och påkostade hotell. Hotellets stolthet var de två matsalarna, dels Grand Hotels Matsal med sina magnifika väggmålningar, belägna direkt i entréplan, dels Sommarmatsalen som låg, och ligger, på översta våningen.

Matsalen med väggmålningarna fanns intakta fram på 1980-talets mitt men är idag helt skövlade. Man skulle kunna tro att det var nattklubbsåren som var den största boven i dramat. Men den skada de åstadkom var intet jämfört med det som skedde när nuvarande hyresgästen Cubus skulle flytta in. Då blåste fastighetsägaren helt sonika lokalen helt ren. Idag finns därför inte ett endaste spår kvar av den pompa och ståt som här en gång rådde.

sagokonst50-335

Grand Hotells Sommarmatsal

Sommarmatsalen på övre plan står däremot kvar än idag mer eller mindre intakt och är en praktfull lokal. Även denna hotas nu dock av exploatering och skävling. Nuvarande fastighetsägaren vill stycka upp lokalen och bygga om den till ett antal exklusiva bostadsrätter. Något som vore djupt sorgligt.

Interiören i Grands Sommarmatsal borde istället Q-märkas och skyddas från förvanskning. Rimligen borde det gå att använda lokalerna i denna form även framledes. Allra bäst vore det naturligtvis om lokalen kunde förbli restaurang eller nöjeslokal, öppen för allmänheten.

Läs också ”Varför har inte kommunen ingripit mot skövlingen av Grand Hotell?” från Operation Karlstads Stadsmiljöblogg 28 nov 2008.

PS: Sic transit gloria mundi är latin och betyder ”så förgås världens ära”. Det uttrycket lärde jag mig när jag läste historien om det pampiga Long Slott i Grums, och hur kommunen på 1940-talet misskötte hanteringen av det enda slott som någonsin stått i Värmland. Men det är en annan historia. Även om den tycks upprepa sig hela tiden. DS

Fyra bilder av Karlstads bryggeri

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för anläggande av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads bryggeri. Utfyllnaden för bygget av Sandgrundsgatan har just påbörjats.

Karlstads Bryggeri, uppfört med start 1890, var en väldig anläggning, belägen i änden av Herrgårdsgatan, ner mot älven. Bryggeriet fyllde hela kvarteret, från Västra torggatan ner mot älven, och bestod av ett flertal pampiga huskroppar. Sannolikt var flera av dem ritade av stadsarkitekt Carl Crispin (verksam 1899-1929).

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Karlstads bryggeri. Sandgrundsgatan är anlagd och bryggeriet är tillbyggt.

Vid sekelskiftet gick älvfåran alldeles bakom bryggeriet och Biskopsgården, som då hade huvudentré ut mot älven. I början av 1900-talet bestämde man sig för att göra utfyllnadsarbeten och skapa dagens Sandgrundsgatan, med den rad av vackra patriciervillor som står där idag. Också bryggeriet byggdes till med en borgliknande tillbyggnad mot älven.

Först ut i raden av patriciervillor var det hus som ses på bilden ovan. Det hus som är under uppförande på bilden byggdes 1916 som en privatvilla åt bryggeridisponenten Albert Egnell, och hans initialer kan fortfarande skönjas som reliefer i putsen. Fastigheten övergick senare i Wermlandsbryggeriers ägo som tjänstebostad och användes som sådan till dess att disponent Sven Jansson ca år 1950 flyttade till Strands herrgård.

seva_2124_00

Karlstads Bryggeri, sett från älven, efter tillbyggnaden ritad av Carl Crispin.

Sammantaget var bryggeriet ett minst sagt uppseendeväckande byggnadsverk. Bryggeriverksamheten hade under åren flera olika ägare. Karlstads Bryggeri hette det fram till 1939 då det övertogs av Wermlandsbryggerier. 1951 köptes det av P-L bryggerier och 1964 av Pripps Bryggerier. Pripps drev bryggeriet i endast fyra år varefter verksamheten lades ner och bryggeriet kom att stå tomt. Röster som såg värdet i de gamla byggnaderna ville spara det och göra det till ett kulturhus. Men inte politikerna.

seva_2124_07

Karlstads Bryggeri, sett från hörnet Västra Torggatan och Herrgårdsgatan.

Så hela klabbet revs på 1970-talet och det blev sedan en ful parkeringsplats under nästan 20 år. Innan dagens tre punkthus på tomten byggdes. Och Karlstad förlorade därmed ännu ett av sina allra märkligaste historiska byggnadsverk. Och historien om Karlstads Bryggeri suddades för all framtid ut ur gatans historiebok.

Här greps pyromanen i Karlstad 1959

På innergården till detta vackra hus fångades pyromanen i Karlstad 1959

På innergården till Västra Torggatan 22, fångades pyromanen i Karlstad 1959

I norra änden av Västra Torggatan, mitt emot Biskopsgården, domineras den östra sidan idag helt av jättebygget Gripens Vårdcentral. Innan Gripen byggdes på 1970-talet, låg här en rad vackra fastigheter, i en helt annan skala. Den påkostade trävillan på bilden, rikt dekorerad med snickarglädje, låg på Västra Torggatan 22, dvs i princip där entrén till Gripen ligger idag.

År 1959 var det här på innergården som poliskonstapel Birger Johansson, senare Hjert, slutligen infångade och grep den pyroman som under lång tid härjat bland stadens gamla trähusbebyggelse och satt skräck i stadens invånare. Pyromanen hade redan startat 25 bränder och var vid infångandet i färd med att sätta även detta hus i brand.

Längre ner längs gatan, på hörnet mot dagens bibliotek, låg den s k ”bonnförädlinga”, en handelskedja företrädd av en herre vid namn Rolff. Och hitom låg Hotel Ritz uppfört i modern funkisstil, men idag tyvärr kraftigt ombyggt och helt förvanskat.

Mer om pyromanen och denna period kan man läsa i boken ”Snällast i Världen” av Erik Bengtsson.